Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Heilbrigðisstofnun Vesturlands

Vinnustaðurinn
Heilbrigðisstofnun Vesturlands
Um vinnustaðinn
Heilbrigðisstofnun Vesturlands (HVE) veitir íbúum umdæmisins og öðrum, almenna og sérhæfða heilbrigðisþjónustu í samræmi við lög og reglur á hverjum tíma. Lögð er áhersla á virðingu, traust og fagmennsku. Velferð skjólstæðinga skal höfð að leiðarljósi. Stuðlað er að virkri sí- og endurmenntun starfsfólks. HVE tekur þátt í menntun heilbrigðisstétta í samvinnu við Háskóla Íslands, Háskólann á Akureyri og aðrar menntastofnanir. Kjarnastarfsemin skiptist á þrjú málefnasvið eftir meginviðfangsefnum. Heilsugæslusvið Læknisþjónusta, hjúkrun, geðheilbrigðisþjónusta, heilsuvernd, forvarnir, slysa- og bráðaþjónusta og annast sjúkraflutninga. Hjúkrunarsvið starfrækir hjúkrunarrými á starfsvæðinu þar sem slík þjónusta er ekki rekin af öðrum. Sjúkrasvið starfrækir umdæmissjúkrahús, almenn sjúkrarými og endurhæfingu. Heilbrigðisumdæmi Vesturlands nær yfir Akraneskaupstað, Hvalfjarðarsveit, Skorradalshrepp, Borgarbyggð, Eyja- og Miklaholtshrepp, Snæfellsbæ, Grundarfjarðarbæ, Helgafellssveit, Stykkishólmsbæ, Dalabyggð, Reykhólahrepp, Strandabyggð, Kaldrananeshrepp, Árneshrepp og Húnaþing vestra.
Aðalskrifstofa, Merkigerði 9 300 Akranesi