Landspítali
Landspítali
Landspítali

Viltu vinna sem jafningi í geðþjónustu Landspítala?

Geðþjónusta Landspítala auglýsir laus til umsóknar spennandi hlutastörf fyrir áhugasama. Um er að ræða störf sem jafningjar (peer supporters) á ýmsum deildum/starfseiningum geðþjónustu. Vinnutími er sveigjanlegur eftir verkefnum hverju sinni. Upphafsdagur starfs er 2. september 2024 eða eftir nánara samkomulagi.

Við leitum eftir jákvæðum og ábyrgum einstaklingum með góða samskiptahæfni. Viðkomandi þurfa að hafa persónulega reynslu sem notendur geðheilbrigðisþjónustu, vera tilbúin að deila reynslu sinni í sínu starfi og ígrunda aðstæður, upplifanir, þarfir og reynslu með þjónustuþegum, öðrum jafningjum og samstarfsfólki á deildum

Starfsþjálfun fer fram með öðrum jafningjum. Ætlast er til að jafningjar séu í reglulegum samskiptum sín á milli og taki þátt í notendaráði geðþjónustu að einhverju marki. Einnig verður jafningjum boðið að fara á námskeið í jafningjastuðningi hafi þeir ekki lokið því. Nýtt starfsfólk fær tækifæri til að hafa áhrif á hvernig, hvar og hvenær starfið er unnið. Hér eru mikil tækifæri til þess að taka þátt í að þróa starfið enn frekar innan geðþjónustunnar og í víðara samhengi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Vinna með fólki sem er í þjónustu hjá geðþjónustu Landspítala
 • Veita jafningjastuðning við þjónustuþega og stuðla að valdeflingu
 • Auka og þróa aðkomu jafningja í starfseminni
 • Virk þátttaka í þverfaglegu samstarfi
 • Ýmis fjölbreytt verkefni sem koma að starfi jafningja á deildum
 • Þátttaka í skipulagðri starfsemi deildarinnar
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Reynsla sem notandi geðheilbrigðisþjónustu er skilyrði
 • Að hafa setið námskeið um jafningjastuðning er kostur
 • Þekking á batastefnu/valdeflingu er kostur
 • Vilji til að vinna að réttindum notenda og geta til að deila eigin reynslu til stuðnings öðrum notendum
 • Mjög góð samskiptahæfni, skapandi hugsun og frumkvæði
 • Áreiðanleiki og reglusemi
 • Geta til að vinna sjálfstætt
 • Góð samstarfshæfni og geta til að vinna í þverfaglegu teymi
 • Íslensku- eða enskukunnátta áskilin, önnur tungumálakunnátta er kostur
 • Almenn tölvukunnátta
Auglýsing stofnuð11. júní 2024
Umsóknarfrestur25. júní 2024
Staðsetning
Laugarásvegur 71, 104 Reykjavík
Starfstegund
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (33)
Landspítali
Skrifstofustarf - starfsmannafélag Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á hjartadeild
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á hjartadeild
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild
Landspítali
Landspítali
Klínískur fagaðili óskast til starfa á Rjóðri
Landspítali
Landspítali
Málastjóri með heilbrigðismenntun á göngudeild geðrofssjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Almennur læknir - Hefur þú áhuga á bæklunarskurðlækningum?
Landspítali
Landspítali
Sjúkraþjálfari - Hefur þú áhuga á að vinna á bráðasjúkrahúsi?
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar - Gjörgæsla Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Skrifstofustjóri á göngudeild gigtar
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á öldrunarlækningadeild L3 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Skrifstofustjóri á skrifstofu sérnáms lækna
Landspítali
Landspítali
Sleep Laboratory Manager - Sleep Medicine
Landspítali
Landspítali
Umsjónarmaður svefnrannsóknarstofu
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Skemmtilegt starf á Laugarásnum meðferðargeðdeild
Landspítali
Landspítali
Skrifstofumaður/ heilbrigðisritari - dagvinna á göngudeild húð- og kynsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Umsókn um launaða starfsþjálfun sjúkraliðanema skv. námskrá haustönn 2024
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á vöknun Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Sjúkraþjálfari á Landspítala við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri á dagdeild skurðlækninga Fossvogi
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - dagvinna á göngudeild húð- og kynsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliðar á bráðamóttöku Landspítala Fossvogi
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar á bráðamóttöku Landspítala Fossvogi
Landspítali
Landspítali
Aðstoðarfólk á bráðamóttöku Landspítala Fossvogi
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á skilunardeild
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Læknir með lækningaleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarnemi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur með starfsleyfi
Landspítali