Staðlaráð Íslands - Íslenskir staðlar
Staðlaráð Íslands - Íslenskir staðlar

Verkefnastjóri stöðlunarverkefna

Vilt þú vinna með fjölbreyttum hópi sérfræðinga á sviði mannvirkjamála?

Staðlaráð Íslands óskar eftir að ráða drífandi liðsfélaga sem býr yfir haldgóðri þekkingu og reynslu af mannvirkjamálum og vill verða hluti af metnaðarfullu teymi sem leysir flóknar áskoranir með hagaðilum. Viðkomandi mun stýra stöðlunarverkefnum Byggingarstaðlaráðs, taka þátt í norrænu og evrópsku samstarfi ásamt því að leiða samstarf og samskipti hagaðila í mannvirkjaiðnaði innanlands.

Staðlaráð Íslands – Íslenskir staðlar eru samráðsvettvangur þeirra sem hag hafa af stöðlun. Þar vinna nú sjö manns sem hafa á annað hundrað ár í samanlagða starfsreynslu. Nýjum liðsfélaga býðst góð nýliðaþjálfun og áhugavert og gott vinnuumhverfi í skemmtilegum hóp.

Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Verkefnastýring stöðlunarverkefna Byggingarstaðlaráðs
 • Umsjón með vinnuhópum í tengslum við staðla fyrir séríslenskar aðstæður
 • Samskipti og samstarf við ýmsa hagaðila bæði innanlands og erlendis
 • Eftirfylgni og eftirlit með framvindu og stöðu verkefna
 • Þátttaka í rekstri gæðakerfis Staðlaráðs skv. ÍST EN ISO 9001
 • Fræðsla og kynningar á verkefnum og staðlatengdum málum

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Háskólanám í byggingarverkfræði, -tæknifræði eða önnur sambærileg menntun og reynsla í verk- eða tæknigreinum
 • Þekking á stöðlun og stöðlum, þ.m.t. stjórnunarkerfisstöðlum
 • Þekking eða reynsla af verkefnastjórnun
 • Þekking á reglusetningu á sviði mannvirkjamála er kostur
 • Framúrskarandi samskipta- og samstarfshæfni
 • Frumkvæði, metnaður, nákvæmni og sjálfstæð vinnubrögð
 • Góð almenn tölvukunnátta
 • Gott vald á íslensku og ensku er skilyrði. Eitt Norðurlandamál er kostur.

Um Staðlaráð Íslands – Íslenskir staðlar:

Staðlaráð Íslands starfar samkvæmt lögum um staðla og eru hagsmunasamtök með 90 aðila. Hlutverk Staðlaráðs er að vera samstarfsvettvangur þeirra sem áhuga hafa á staðlastarfi og eiga hagsmuna að gæta af gerð og notkun staðla hérlendis. Staðlaráð hefur að leiðarljósi að auka vöxt og nýsköpun íslensks atvinnulífs og bæta starfsskilyrði þess ásamt því að bæta vernd og öryggi neytenda. Staðlaráð veitir ráðgjöf, upplýsinga og þjónustu um hvaðeina sem lýtur að stöðlum og stöðlun. Jafnframt sér Staðlaráð um sölu staðla frá fjölmörgum staðlastofnunum.
Nánari upplýsingar um Staðlaráð Íslands – Íslenskir staðlar má finna á
www.stadlar.is.

Umsóknarfrestur er til og með 1. september nk. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og þarf henni að fylgja starfsferilskrá og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir hæfni viðkomandi í starfið. Farið verður með allar fyrirspurnir og umsóknir sem trúnaðarmál og þeim svarað að ráðningu lokinni.

Nánari upplýsingar veita Helga Birna Jónsdóttir (helga@intellecta.is) og Sigríður Svava Sandholt (sigridur@intellecta.is) í síma 511 1225.

Auglýsing stofnuð13. júní 2024
Umsóknarfrestur25. júlí 2024
Tungumálahæfni
EnskaEnskaMjög góð
ÍslenskaÍslenskaMjög góð
Staðsetning
Urðarhvarf 8, 203 Kópavogur
Starfstegund
Hæfni
PathCreated with Sketch.FrumkvæðiPathCreated with Sketch.Mannleg samskiptiPathCreated with Sketch.MetnaðurPathCreated with Sketch.Sjálfstæð vinnubrögðPathCreated with Sketch.TæknifræðingurPathCreated with Sketch.VerkefnastjórnunPathCreated with Sketch.Verkfræðingur
Starfsgreinar
Starfsmerkingar