Landspítali
Landspítali
Landspítali

Talsmaður sjúklinga

Landspítali auglýsir laust til umsóknar starf talsmanns sjúklinga Landspítala. Talsmaður sjúklinga er nýtt stöðugildi innan skrifstofu forstjóra spítalans en forstjóri spítalans hefur lagt aukna áherslu á fagmennsku í samskiptum við sjúklinga og aðstandendur, aukið samtal við sjúklingasamtök og virkara ferli innan spítalans um umbætur í kjölfar athugasemda sjúklinga. Talsmaður sjúklinga mun gegna veigamiklu hlutverki í ráðgjöf og stuðningi við sjúklinga en einnig samtali við starfsfólk spítalans um sjúklingamiðaða nálgun við viðfangsefni stofnunarinnar. Áhersla er lögð á sjálfstæði talsmanns sjúklinga og óhæði gagnvart stjórnendum spítalans en virkt og hvetjandi samstarf.

Skrifstofa forstjóra hefur miðlæga yfirsýn yfir starfsemi, rekstur og verkefni Landspítala, hefur umsjón með helstu stjórnsýsluerindum sem að spítalanum snúa, þ.m.t. samskiptum við ráðuneyti, Alþingi og aðra opinbera aðila. Undir skrifstofuna heyrir einnig samskiptateymi spítalans sem hefur yfirumsjón með innri og ytri samskiptum stofnunarinnar. Þá starfa innri endurskoðandi og persónuverndarfulltrúi einnig innan skrifstofunnar.

Starfshlutfall er 100% og æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Miðlun upplýsinga og ráðgjöf til handa sjúklingum Landspítala
Yfirferð og úrvinnsla ábendinga sem berast vegna þjónustu spítalans og eftirfylgd þeirra
Þátttaka í þróun þjónustukannanna og úrvinnsla niðurstaðna
Regluleg samskipti við sjúklingasamtök, úrvinnsla efnis og miðlun þess innan stofnunarinnar auk eftirfylgdar
Fulltrúi spítalans í notendaráði spítalans og virkt samstarf við notendaráð um áherslur þeirra varðandi starfsemina
Víðtækt samstarf þvert á stofnunina um umbætur sem stuðla að jákvæðari upplifun sjúklinga af þjónustunni
Skipulagning viðburða um málefni sjúklinga spítalans
Forysta um inngildingu, jafnrétti og fordómaleysi í samskiptum við sjúklinga
Menntunar- og hæfniskröfur
Heilbrigðismenntun eða önnur háskólamenntun sem nýtist í starfi. Viðbótarmenntun er kostur
Víðtæk þekking og reynsla af heilbrigðisþjónustu. Reynsla af störfum innan háskólasjúkrahúss er kostur
Þekking og reynsla af ráðgjöf og framúrskarandi hæfni í krefjandi og viðkvæmum samskiptum
Þekking á réttindum sjúklinga
Áhugi og drifkraftur fyrir sjúklingamiðaðri nálgun í samskiptum við sjúklinga
Þekking og reynsla af verkefnastjórnun er kostur
Frumkvæði og öguð vinnubrögð
Kostur er að umsækjandi hafi hæfni í að koma fram í fjölmiðlum, rita texta og koma málefnum sjúklinga virkt á framfæri
Auglýsing stofnuð20. mars 2024
Umsóknarfrestur17. apríl 2024
Starfstegund
Staðsetning
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (36)
Landspítali
Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður á A3 Fossvogi
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á dagdeild Hjartagáttar við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Háskólamenntaður starfsmaður á erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala/ afleysingastaða
Landspítali
Landspítali
Aðstoðarmaður sjúkraþjálfara á Landspítala við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Háskólamenntaður starfsmaður á erfða- og sameindalæknisfræðideild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á barnadeild, Barnaspítala Hringsins
Landspítali
Landspítali
Iðjuþjálfi - fjölbreytt starf á endurhæfingardeildum Landspítala
Landspítali
Landspítali
Iðjuþjálfi - fjölbreytt starf á bráðadeildum Landspítala
Landspítali
Landspítali
Yfiriðjuþjálfi Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Innköllunarstjóri á göngudeild augnsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild augnsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Starf á skrifstofu blóðlækninga
Landspítali
Landspítali
Nemi í geislafræði óskast á geislameðferðardeild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Geislafræðingur óskast á geislameðferðardeild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Viltu vinna í spennandi starfsumhverfi
Landspítali
Landspítali
Starfsmaður í umönnun
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði óskast á öldrunarlækningadeild A Landakoti
Landspítali
Landspítali
Leitum að starfsfólki í apótek Landspítala
Landspítali
Landspítali
Lyfjaþjónusta leitar að lyfjatæknum í apótek Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í meinafræði á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sameindalíffræðingur á rannsóknastofu í frumu- og sameindameinafræði, meinafræðideild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Iðjuþjálfanemi
Landspítali
Landspítali
Leitum að samstarfsfólki í teymi geðlækna á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í gigtlækningum
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar/ nýútskrifaðir óskast á kjörár á Landspítala 2024-2025
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar/ nýútskrifaðir óskast á Landspítala 2024-2025
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Læknir með lækningaleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarnemar
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Heilbrigðisgagnafræðingur með starfsleyfi
Landspítali