Landspítali
Landspítali
Landspítali

Sjúkraliði á göngudeild innkirtla- og gigtarsjúkdóma

Göngudeild innkirtla- og gigtarsjúkdóma óskar eftir að ráða sjúkraliða í fjölbreytt starf á góðum vinnustað. Við leitum eftir sjúkraliða sem þrífst á spennandi verkefnum, sýnir þjónustulund, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum.

Á deildinni starfar öflugt teymi heilbrigðisstarfsmanna með sterka framtíðarsýn á þjónustu við sjúklinga þar sem unnið er eftir gagnreyndri þekkingu. Áhersla er á tækninýjungar og fjarþjónustu. Við leggjum metnað í að veita góða aðlögun með reyndum sjúkraliðum og hjúkrunarfræðingum deildarinnar.

Starfið er laust nú þegar eða eftir nánara samkomulagi. Deildin sinnir göngudeildarþjónustu vegna gigtarsjúkdóma annars vegar og innkirtlasjúkdóma hins vegar. Einnig er starfrækt þar miðstöð sjaldgæfra sjúkdóma.

Helstu verkefni og ábyrgð
Umjón og undirbúningur fyrir göngudeildir
Virk þátttaka í meðferð sjúklinga í samvinnu við aðra fagaðila
Undirbúningur og eftirlit með skjólstæðingum deildarinnar
Umsjón og ábyrgð á umhverfi deildar, birgðum og búnaði
Virkur þátttakandi í þróun og uppbyggingu deildarinnar
Símsvörun og vöktun rafrænna kerfa
Virk þátttaka í teymisvinnu
Önnur verkefni í samráði við deildarstjóra
Menntunar- og hæfniskröfur
Íslenskt starfsleyfi sjúkraliða
Þekking, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
Góð tölvufærni
Góð tungumálakunnátta er kostur
Faglegur metnaður
Áhugi á teymisvinnu
Jákvætt lífsviðhorf og framúrskarandi samskiptahæfileikar
Auglýsing stofnuð9. febrúar 2024
Umsóknarfrestur29. febrúar 2024
Starfstegund
Staðsetning
Eiríksgata 5, 101 Reykjavík
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (50)
Landspítali
Sérfræðilæknir í gigtlækningum
Landspítali
Landspítali
Sérhæft starf hjá lyfjaþjónustu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - dagvinna á göngudeild húð- og kynsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Heilbrigðisritari/ skrifstofustarf á meðgönguvernd, fósturgreiningu og bráðaþjónustu kvennadeilda
Landspítali
Landspítali
Félagsráðgjafar í félagsráðgjafaþjónustu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Lyfjaþjónusta Landspítala óskar eftir lyfjatæknum til starfa
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á dagdeild lyflækninga Fossvogi
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliðar á kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri röntgendeildar Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði óskast á bráðaöldrunarlækningadeild
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngu- og samfélagsdeild
Landspítali
Landspítali
Sérhæft starf á hjartarannsóknarstofu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði óskast á hjartarannsóknarstofu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á móttökugeðdeild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Starf við læknisfræðilega kóðun sjúkraskráa (e. Medical Coder)
Landspítali
Landspítali
Starf við gagnavinnslu á sjúkraskrár- og skjaladeild
Landspítali
Landspítali
Sýnatökusveit rannsóknarkjarna óskar eftir liðsauka
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur í réttar- og öryggisgeðþjónustu
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á öldrunarlækningadeild C Landakoti
Landspítali
Landspítali
Innköllunarstjóri á göngudeild augnsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði - Rjóður
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á heila-, tauga- og öldrunarbæklunarskurðdeild
Landspítali
Landspítali
Starf á skrifstofu hjarta- og lungnaskurðlækninga
Landspítali
Landspítali
Clinical/Radiation Oncology Specialist Doctor
Landspítali
Landspítali
Allergist / immunologist at Landspitali, Reykjavik Iceland
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild augnsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í krabbameinslækningum á geislameðferðardeild krabbameina
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri dagdeildar og göngudeildar barna á Barnaspítala Hringsins
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í ofnæmis- og ónæmislækningum
Landspítali
Landspítali
Heilbrigðisritari/ skrifstofumaður á skrifstofu meinafræðideildar Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í hjarta- og brjóstholsskurðlækningum
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Þróunarsvið
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar/ nýútskrifaðir óskast á kjörár á Landspítala 2024-2025
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar/ nýútskrifaðir óskast á Landspítala 2024-2025
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Læknir með lækningaleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarnemar
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Heilbrigðisgagnafræðingur með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Ráðgjafi/ stuðningsfulltrúi - Geðþjónusta
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Þjónustuver og móttökur
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Þvottahús
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Sjúkraliðar/ sjúkraliðanemar
Landspítali
Landspítali
Sumarstörf 2024 - Veitingaþjónusta
Landspítali