Landspítali
Landspítali
Landspítali

Ritari í móttöku Brjóstamiðstöðvar Landspítala

Laust er til umsóknar starf ritara á Brjóstamiðstöð á Eiríksgötu 5. Starfshlutfall er 100%, unnið er í dagvinnu virka daga og er upphaf starfs samkomulag.

Við leitum eftir þjónustuliprum einstaklingi með góða samskiptahæfni, sem er sjálfstæður í starfi og fljótur að læra og tileinka sér hlutina. Í boði er einstaklingsaðlögun undir leiðsögn reyndra starfsmanna og gott starfsumhverfi.

Á Brjóstamiðstöð starfar öflugt teymi sérfræðinga frá mörgum sérgreinum og fagstéttum. Þjónustan er í stöðugri þróun þar sem mikil áhersla er lögð á þjónustumiðaða nálgun og tæknivæðingu eininga innan Brjóstamiðstöðvar. Á einingunni er sterk áhersla lögð á teymisvinnu, við leggjum mikla áherslu á uppbyggingu mannauðs með það í huga að byggja upp skemmtilegan vinnustað. Við leggjum ríka áherslu á jákvæðni, fagmennsku og virðingu gagnvart skjólstæðingum og samstarfsfólki.

Vinnustaðurinn og staðsetningin er heldur ekki af verri endanum. Brjóstamiðstöð er staðsett á 3. og 4. hæð að Eiríksgötu 5 í hjarta Reykjavíkur þar sem útsýnið fangar mann á hverjum einasta degi.

Vertu velkomin/n til starfa með öflugu teymi Brjóstamiðstöðvar sem á landsvísu hefur áhrif á alla einstaklinga sem greinast með brjóstmein í frábæru teymi á vinnustað í hjarta Reykjavíkur með útsýni yfir haf og fjöll.

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

Helstu verkefni og ábyrgð
Almenn ritarastörf á deild s.s. móttaka sjúklinga, tímabókanir, símsvörun, upplýsingagjöf, útvegun og frágangur gagna og gagnavinnsla í tölvukerfi Landspítala
Þjónusta við skjólstæðinga, aðstandendur og samstarfsfólk
Ábyrgð á daglegum viðfangsefnum deildar samkvæmt verklagi
Önnur tilfallandi verkefni í samráði við stjórnanda
Menntunar- og hæfniskröfur
Menntun sem nýtist í starfi
Jákvætt viðmót, lipurð í samskiptum og fagleg framkoma
Skipulögð vinnubrögð og sjálfstæði í starfi
Hæfni og geta til að starfa í teymi
Góð tölvukunnátta
Góð íslenskukunnátta áskilin
Stundvísi og áreiðanleiki
Reynsla af móttöku- eða þjónustustörfum æskileg
Auglýsing stofnuð13. nóvember 2023
Umsóknarfrestur23. nóvember 2023
Starfstegund
Staðsetning
Eiríksgata 5, 101 Reykjavík
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (44)
Landspítali
Hjúkrunarnemi með áhuga á geðhjúkrun? Spennandi tækifæri á m...
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði/ sjúkraliðanemi á dag- og göngudeild blóð-og krab...
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar í starfsnámi - Spennandi stör...
Landspítali
Landspítali
Lyfjafræðingur óskast í öflugt teymi Lyfjaþjónustu Landspíta...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Spennandi starf á lungnadeild
Landspítali
Landspítali
Tæknilegur vöru- og verkefnastjóri hugbúnaðarlausna
Landspítali
Landspítali
Yfirlæknir endurhæfingarhluta öldrunarlækningadeildar Landsp...
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir óskast til starfa innan öldrunarlækninga Land...
Landspítali
Landspítali
Nýliðamóttaka
Landspítali
Landspítali
Geislafræðingur á hjartarannsóknarstofu
Landspítali
Landspítali
Almennur læknir - Hefur þú áhuga á barnalækningum?
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri á móttökugeðdeild 33C Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í hjartalækningum/ hjartaþræðingar
Landspítali
Landspítali
Sérfræðingur í hjúkrun taugasjúklinga
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á öldrunarlækningadeild K2 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á öldrunarlækningadeild K2 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Almennur læknir - Hefur þú augastað á augnlækningum?
Landspítali
Landspítali
Iðjuþjálfi - Fjölbreytt starf á öldrunarlækningadeildum Land...
Landspítali
Landspítali
Svæfingahjúkrunarfræðingur - Svæfingadeild Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Vöknun við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Sálfræðingur í sálfræðiþjónustu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Ertu sérfræðingur í hjúkrun?
Landspítali
Landspítali
Almennt starf í flutningaþjónustu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Námsstaða ljósmóður í fósturgreiningu
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar - Tímavinna á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri skilunardeildar
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarnemar - Spennandi hlutastörf með námi á taugalæknin...
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í hjartalækningum
Landspítali
Landspítali
Sjúkraþjálfari á Landspítala við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Leitum að samstarfsfólki í teymi geðlækna á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði - Göngudeild innkirtla- og gigtarsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Blóðbankinn Snorrabraut
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild bæklunarskurðlækninga
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingar á geðsviði
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Læknir með lækningaleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarnemar
Landspítali
Landspítali
Umsókn um launaða starfsþjálfun sjúkraliðanema skv. námskrá...
Landspítali