Akureyri
Akureyri
Akureyri

Lundarsel-Pálmholt:Leikskólakennari eða önnur háskólamenntun

Leikskólinn Lundarsel-Pálmholt á Akureyri óskar eftir að ráða leikskólakennara eða starfsmenn með aðra háskólamenntun (BA, BS eða B.Ed) sem nýtist í starfi í 80%-100% stöður. Einnig getur verið möguleiki á minna starfshlutfalli. Vinnutími í 100% starfi er frá kl. 8-16. Unnið er eftir fyrirkomulagi um Betri vinnutíma og er vinnufyrirkomulagið fyrir 100% starf 36 klukkustundir á viku.

Um er að ræða ótímabundnar stöður og er æskilegt er að viðkomandi hefji störf sem allra fyrst eða eftir nánara samkomulagi.

Í Lundarseli-Pálmholti er leitast við að búa börnunum lærdómsríkt umhverfi sem hvetur til sköpunar, umræðna og rannsókna. Við vinnum út frá áhuga barnanna og undrun þeirra á tilverunni. Við lítum á leikinn sem hornstein leikskólastarfsins og leggjum því mikla áherslu á að leikgleði barnanna fái notið sín í daglegu lífi leikskólans. Til að skapa gott andrúmsloft, tryggja öryggi og velferð allra í leikskólanum er unnið með SMT skólafærni. Einkunnaorð skólans eru: Glaðir spekingar sem leika og læra saman.

Viltu vera vera með okkur í liði og leggja þitt af mörkum?

Leikskólakennari starfar samkvæmt lögum og reglugerð um leikskóla, öðrum lögum er við eiga, aðalnámskrá leikskóla, kjarasamningum og mannauðs- og skólastefnu Akureyrarbæjar.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Vinna að uppeldi og menntun barnanna. Fylgjast vel með velferð þeirra og hlúa að þeim andlega og líkamlega í samræmi við eðli og þarfir hvers og eins svo að þau fái notið sín sem einstaklingar.
 • Taka þátt í gerð skólanámskrár, mati á starfsemi leikskólans og þróunarverkefnum undir stjórn leikskólastjóra.
 • Taka þátt í skipulagningu faglegs starfs deildarinnar undir stjórn deildarstjóra.
 • Vinna í nánu samstarfi við foreldra/forráðamenn barnanna. Sitja fundi, sem haldnir eru á vegum leikskólans.
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Umsækjendur þurfa að hafa lokið leikskólakennaranámi eða annarri háskólamenntun (BA, BS eða B.Ed) sem nýtist í starfi.
 • Óskað er eftir jákvæðum, sjálfstæðum, ábyrgum og sveigjanlegum einstaklingi.
 • Mikilvægt er að viðkomandi eigi mjög auðvelt með mannleg samskipti, geti lesið í umhverfi sitt, sýni frumkvæði í starfi og sé tilbúinn til að takast á við skemmtilegt starf með börnum.
 • Reynsla af starfi í leikskóla er kostur.
 • Gott vald á íslensku, talaðri og ritaðri.
 • Góð tölvufærni.
 • Gerð er krafa um vammleysi, s.s. að vera með gott orðspor og að framkoma og athafnir á vinnustað og utan hans samrýmist starfinu.
Auglýsing stofnuð17. nóvember 2023
Umsóknarfrestur27. nóvember 2023
Starfstegund
Staðsetning
Hlíðarlundur 4, 600 Akureyri
Hæfni
PathCreated with Sketch.FrumkvæðiPathCreated with Sketch.JákvæðniPathCreated with Sketch.KennariPathCreated with Sketch.Mannleg samskiptiPathCreated with Sketch.Sjálfstæð vinnubrögðPathCreated with Sketch.Skipulag
Starfsgreinar
Starfsmerkingar