Landspítali
Landspítali
Landspítali

Leitum að samstarfsfólki í teymi geðlækna á Landspítala

Landspítali leitar að samstarfsfólki í teymi geðlækna á Landspítala. Á Landspítala starfa um 6700 einstaklingar við þjónustu á legudeildum, göngudeildum og bráðadeildum. Á geðsviði spítalans er veitt geðþjónusta á bráðalegudeildum, geðgjörgæslu, fíknigeðdeild, geðendurhæfingardeild og á göngudeildum.

Við leitum nú að geðlæknum með mismunandi sérhæfingu/ reynslu sem hafa yfir að búa mikilli færni í samskiptum, faglegum metnaði og áhuga á að vinna með fólki sem alvarlegar geðraskanir.

Landspítali býður faglegan stuðning, áherslu á endurmenntun og starfsþróun og þátttöku í að þróa og efla vaxandi þjónustu sem er í forystu í geðheilbrigðisþjónustu á Íslandi.

Helstu verkefni og ábyrgð
Mat og greining á vanda sjúklinga
Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
Þátttaka í kennslu, fræðslu og handleiðslu læknanema og sérnámslækna
Þátttaka í gæða-, umbóta-, vísinda- og rannsóknastarfi
Geðlæknar sinna einnig vöktum og ráðgjöf sérfræðinga á geðsviði
Menntunar- og hæfniskröfur
Íslenskt lækningaleyfi
Sérfræðileyfi í geðlækningum
Faglegur metnaður og áhugi á að starfa með fólki með alvarlega geðræna sjúkdóma
Sjálfstæði og skipulagsfæni
Færni í að veita vandaða og gagnreynda meðferð
Mikil hæfni í samskiptum áskilin
Þekking á nýjungum í rannsóknum og tengingu við meðferð
Áhugi á þróun og sérhæfingu í starfi, sveigjanleiki til að tileinka sér nýjungar
Góð kunnátta í ensku og vilji til að læra íslensku
Auglýsing stofnuð20. nóvember 2023
Umsóknarfrestur20. febrúar 2024
Starfstegund
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (49)
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á meðferðargeðdeild geðrofssjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Innköllunarstjóri óskast í dagvinnustarf á göngudeild þvagfæ...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Fjölbreytt og spennandi verkefni
Landspítali
Landspítali
Verkefnastjóri á innkaupadeild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarnemar á 1.- 4. ári - Spennandi hlutastörf með námi...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur við umsjón útskrifta á lungnadeild
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði/ sjúkraliðanemi á dag- og göngudeild blóð-og krab...
Landspítali
Landspítali
Starfsmaður á hjartarannsóknarstofu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á hjartarannsóknarstofu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarnemi með áhuga á geðhjúkrun? Spennandi tækifæri á m...
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliðar og sjúkraliðanemar í starfsnámi - Spennandi stör...
Landspítali
Landspítali
Lyfjafræðingur óskast í öflugt teymi Lyfjaþjónustu Landspíta...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Spennandi starf á lungnadeild
Landspítali
Landspítali
Tæknilegur vöru- og verkefnastjóri hugbúnaðarlausna
Landspítali
Landspítali
Yfirlæknir endurhæfingarhluta öldrunarlækningadeildar Landsp...
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir óskast til starfa innan öldrunarlækninga Land...
Landspítali
Landspítali
Nýliðamóttaka
Landspítali
Landspítali
Geislafræðingur á hjartarannsóknarstofu
Landspítali
Landspítali
Almennur læknir - Hefur þú áhuga á barnalækningum?
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri á móttökugeðdeild 33C Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í hjartalækningum/ hjartaþræðingar
Landspítali
Landspítali
Sérfræðingur í hjúkrun taugasjúklinga
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á öldrunarlækningadeild K2 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á öldrunarlækningadeild K2 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Almennur læknir - Hefur þú augastað á augnlækningum?
Landspítali
Landspítali
Iðjuþjálfi - Fjölbreytt starf á öldrunarlækningadeildum Land...
Landspítali
Landspítali
Svæfingahjúkrunarfræðingur - Svæfingadeild Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Vöknun við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Sálfræðingur í sálfræðiþjónustu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Almennt starf í flutningaþjónustu Landspítala
Landspítali
Landspítali
Námsstaða ljósmóður í fósturgreiningu
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingar - Tímavinna á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri skilunardeildar
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarnemar - Spennandi hlutastörf með námi á taugalæknin...
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í hjartalækningum
Landspítali
Landspítali
Sjúkraþjálfari á Landspítala við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði - Göngudeild innkirtla- og gigtarsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild bæklunarskurðlækninga
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingar á geðsviði
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Læknir með lækningaleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarnemar
Landspítali
Landspítali
Umsókn um launaða starfsþjálfun sjúkraliðanema skv. námskrá...
Landspítali