Leikskólinn Brekkuborg
Leikskólinn Brekkuborg

Leikskólakennari óskast til starfa á Brekkuborg

Leikskólakennari óskast til starfa við leikskólann Brekkuborg

Brekkuborg er fjögurra deilda leikskóla í Hlíðarhúsum 1 í Grafarvogi

Við leggjum áherslu á lýðræði, sjálfstæði barna og umhverfismennt.

Skólinn starfar í anda Reggio Emilia þar sem sjálfstæði, stjálfræði og lýðræði er kjarninn í starfi skólans.

Unnið er að því að skapa börnum hlýlegt umhverfi þar sem þau geta verið virk, skapandi og sjálfstæð. Lögð er áhersla á gott foreldrasamstarf og góður starfsandi einkennir starf Brekkuborgar.

Einkunnarorð skólans eru: Vinátta - Virðing - Lýðræði.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð
Að vinna að uppeldi og menntun leikskólabarna samkvæmt starfslýsingu leikskólannara, þ.m.t. að taka þátt í skipulagningu faglegs starfs og foreldrasamstarfi undir stjórn deildarstjóra.
Menntunar- og hæfniskröfur
Leikskólakennaramenntun og leyfisbréf kennara
Reynsla af uppeldis- og kennslustörfum með ungum börnum æskileg
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Íslenskukunnátta á stigi B2 samkvæmt evrópska tungumálarammanum
Fríðindi í starfi
Sundkort
Menningarkort - Bókasafnskort
Samgöngustyrkur
36 stunda vinnuvika fyrir fullt starf
Heilsuræktarstyrkur
Auglýsing stofnuð18. september 2023
Umsóknarfrestur1. október 2023
Staðsetning
Hlíðarhús 1, 112 Reykjavík
Starfstegund
Hæfni
PathCreated with Sketch.FrumkvæðiPathCreated with Sketch.KennariPathCreated with Sketch.MetnaðurPathCreated with Sketch.Sjálfstæð vinnubrögðPathCreated with Sketch.Skipulag
Vinnuumhverfi
Starfsgreinar
Starfsmerkingar