Landspítali
Landspítali
Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem yfir 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að þar sé veitt framúrskarandi heilbrigðisþjónusta byggð á vísindum, fagmennsku og umhyggju, öflugu fagfólki og studd með umgjörð og aðbúnaði sem sómi er að.
Landspítali

Hjúkrunarfræðingar óskast á eftirfarandi deildir Landspítala

Blóð- og krabbameinsdeild 11EG

Óskum eftir reyndum hjúkrunarfræðingi á blóð og krabbameinsdeild 11EG við Hringbraut. Deildin er 30 rúma legudeild og þjónar sjúklingum með krabbamein og illkynja blóðsjúkdóma. Unnið er í vaktavinnu. Við leggjum áherslu á einstaklingsmiðaða og heildræna þjónustu, fjölskylduhjúkrun, teymisvinnu og góðan starfsanda. Mikil áhersla er á gæða- og umbótavinna á deildinni. Boðið er upp á einstaklingshæfða starfsaðlögun á deild og öflugan stuðning og fræðslu.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita sjúklingum og aðstandendum þeirra einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa við krabbameinshjúkrun
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Göngudeild blóð- og krabbameina 11B

Óskum eftir reyndum hjúkrunarfræðingi á göngudeild blóð- og krabbameina 11B við Hringbraut. Á deildinni starfa 30 manns við dag- og göngudeildarþjónustu þar sem hver hjúkrunarfræðingur fylgir sínum sjúklingahópi í gegnum mismunandi krabbameinsmeðferð þar sem þekking og reynsla nýtist vel. Unnið er í dagvinnu, en einnig er í boði að deila starfshlutfalli milli dagdeildar og legudeildar. Í boði er markviss einstaklingsmiðuð aðlögun og tækifæri til að þróa þekkingu á sviði krabbameinshjúkrunar og hjúkrunar sjúklinga með blóðsjúkdóma með stuðningi reyndra hjúkrunarfræðinga.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Krabbameinslyfja- og stuðningslyfjameðferð
 • Greina hjúkrunarþarfir, veita hjúkrunarmeðferð og bera ábyrgð á meðferð skv. starfslýsingu
 • Veita markvissa fræðslu til sjúklinga og aðstandenda
 • Einkennameðferð og stuðningur við sjúklinga og aðstandendur
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa við krabbameinshjúkrun
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Hjúkrunarfræðingur á bráðamóttöku

Óskum eftir bráðhjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðingi sem hefur reynslu af bráðahjúkrun. Bráðamóttaka Landspítala Fossvogi er stærsta bráðamóttaka Landsins og sinnir móttöku veikra og slasaðra. Starfsumhverfið er fjölbreytt og líflegt og mikil tækifæri til faglegrar þróunar. Nýir starfsmenn fá handleiðslu og góða einstaklingsmiðaða aðlögun. Á bráðamóttöku koma allir sjúklingahópar og er starfið afar fjölbreytt og felur í sér teymisvinnu þar sem unnið er náið með öllum starfsstéttum. Unnið er á þrískiptum vöktum.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita sjúklingum og aðstandendum þeirra einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar
 • Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður og áhugi á að starfa við bráðahjúkrun
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Hjúkrunarfræðingur á gjörgæslu E6

Óskum eftir gjörgæsluhjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðingi með reynslu af gjörgæsluhjúkrun á gjörgæsludeild E6 Fossvogi. Deildin er 7 rúma deild með sem þjónar bæði börnum og fullorðnum sem þarfnast gjörgæslumeðferðar af margvíslegum ástæðum, m.a. eftir alvarleg slys, höfuðáverka, bruna og alvarlega sjúkdóma. Boðið verður upp á einstaklingshæfða aðlögun undir leiðsögn reyndra hjúkrunarfræðinga. Unnið er á þrískipum vöktum.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Sérnám í gjörgæsluhjúkrun er kostur
 • Faglegur metnaður
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Hjúkrunarfræðingur á lungnadeild A6

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi á lungnadeild A6 Fossvogi og sækjumst eftir bæði reynslumiklum sem og nýútskrifuðum. Deildin er 19 rúma bráðalegudeild með hágæslurýmum og eina sérhæfða lungnadeildin á landinu. Þjálfun og fræðsla er í fyrirrúmi á deildinni og mörg námstækifæri.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Að veita einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning til einstaklinga og aðstandenda þeirra sem leita til lungnadeildar til greiningar, rannsókna og/ eða meðferðar vegna einkenna frá öndunarfærum
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Hjúkrunarfræðingur á kviðarhols- og þvagfæraskurðdeild 13EG

Óskum eftir reyndum hjúkrunarfræðingi á kviðarhols og þvagfæraskurðdeild 13EG Hringbraut. Deildin er 22 rúma legudeild og þjónar einstaklingum sem glíma við sjúkdóma í efri og neðri hluta meltingarvegar og í þvagfærum. Við bjóðum einstaklingsmiðaða aðlögun eftir þörfum hvers og eins með áherslu á fagmennsku og starfsþróun.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Hjúkrunarfræðingur öldrunarlækningadeild L4/L5

Óskum eftir hjúkrunarfræðingi á öldrunarlækningadeild L4/L5 Landakoti. Um er að ræða tvær sérhæfðar deildir, annars vegar 14 rúma deild fyrir einstaklinga með minnissjúkdóma og hins vegar 9 rúma líknardeild fyrir aldraða.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu

Hjúkrunarfræðingur öryggis og réttargeðdeild Kleppi

Óskum eftir geðhjúkrunarfræðingi eða hjúkrunarfræðingi með áhuga og reynslu af geðhjúkrun. Um er að ræða tvær sérhæfðar deildir á Kleppi, annars vegar öryggisgeðdeild sem er átta rúma deild sem sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu sjúklinga með alvarlegar geðraskanir og hins vegar réttargeðdeild sem er átta rúma deild sem sinnir sérhæfðri meðferð og endurhæfingu ósakhæfra sjúklinga með alvarlegar geðraskanir.

Meðferðarnálgun deildanna er fjölþætt og ræðst af þörfum og getu hvers og eins sjúklings. Meginmarkmið meðferðarinnar er að sjúklingar fái þá meðferð og endurhæfingu sem er nauðsynleg til þess að þeir geti komist aftur út í samfélagið.

Starfsemi deildanna er í mikilli þróun og áhersla á umbótastarf er því mikil. Áhersla er lögð á góða þjónustu við sjúklinga og aðstandendur og öryggi sjúklinga og starfsmanna.

Helstu verkefni og ábyrgð

 • Veita einstaklingshæfða hjúkrunarmeðferð, ráðgjöf og stuðning til sjúklinga og aðstandenda þeirra
 • Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
 • Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar

Hæfniskröfur

 • Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
 • Faglegur metnaður
 • Sérnám í geðhjúkrun er kostur
 • Áhugi á geðhjúkrun og meðferðarstarfi
 • Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
 • Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu
Helstu verkefni og ábyrgð
Veita sjúklingum og aðstandendum þeirra einstaklingsmiðaða hjúkrun, ráðgjöf og stuðning
Þátttaka í þverfaglegri teymisvinnu
Virk þátttaka í þróun og uppbyggingu á þjónustu deildarinnar
Þátttaka og innleiðing nýjunga innan hjúkrunar
Menntunar- og hæfniskröfur
Gilt hjúkrunarleyfi innan EES/ESB og nám sem samræmist tilskipun 2005/36/EB um viðurkenningu á faglegri menntun og hæfi.
Faglegur metnaður
Góð samskiptahæfni og jákvætt viðmót
Sveigjanleiki og sjálfstæði í vinnubrögðum
Áhugi og hæfni til að takast á við breytingar og færni í teymisvinnu
Auglýsing stofnuð26. apríl 2023
Umsóknarfrestur1. september 2023
Starfstegund
Staðsetning
Skaftahlíð 24, 105 Reykjavík
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (50)
Landspítali
Heilbrigðisritari / skrifstofustarf á verkjamiðstöð Landspít...
Landspítali
Landspítali
Skrifstofumaður/ heilbrigðisritari - móttaka geðþjónustu Hri...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur óskast á göngudeild taugasjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Iðjuþjálfi - Fjölbreytt starf réttar- og öryggisgeðdeild á K...
Landspítali
Landspítali
Læknar í sérnámsgrunni á Íslandi
Landspítali
Landspítali
Lífeindafræðingur eða náttúrufræðingur
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild Barnaspítala Hringsins
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á hjarta-, lungna- og augnsk...
Landspítali
Landspítali
Gagnastefnustjóri - Data Strategy Manager
Landspítali
Landspítali
Verkstjóri á hönnunar- og framkvæmdadeild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur óskast á kvenlækningadeild 21A
Landspítali
Landspítali
Skrifstofumaður óskast á barna- og unglingageðdeild
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Komdu í lið með okkur á dagdeild barna
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á bráðaöldrunarlækningadeild
Landspítali
Landspítali
Kennslustjóri sérnáms í almennum lyflækningum
Landspítali
Landspítali
Ertu sérfræðingur í hjúkrun?
Landspítali
Landspítali
Spennandi starf í lyfjaframleiðslu fyrir jáeindaskanna
Landspítali
Landspítali
Lyfjaþjónusta Landspítala óskar eftir lyfjatæknum til starfa
Landspítali
Landspítali
Lyfjaþjónusta auglýsir eftir starfsfólki í sjúkrahúsapótek L...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur í útskriftarteymi Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í þvagfæraskurðlækningum
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarnemar á 2.- 4. ári - Spennandi hlutastörf með námi...
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur óskast á bráðadagdeild lyflækninga C2 Fos...
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á útskriftardeild aldraðra
Landspítali
Landspítali
Starfsmaður í umönnun á L1 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Verkefnastjóri á hönnunar- og framkvæmdadeild Landspítala
Landspítali
Landspítali
Yfirlæknir lyflækninga krabbameina á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í lyflækningum, seinna stig
Landspítali
Landspítali
Sjúkraþjálfari á Landakoti - Hefur þú áhuga á öldrunarsjúkra...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í taugalækningum
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í réttarlæknisfræði
Landspítali
Landspítali
Sérnámstöður í öldrunarlækningum á Landspítala og Sjúkrahúsi...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í svæfinga- og gjörgæslulækningum - á Landspít...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í geðlækningum á Landspítala og Sjúkrahúsinu á...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í meinafræði - Sérnámsstöður lækna á Landspíta...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður lækna í myndgreiningu
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í lyflækningum, fyrra stig (MRCP) - á Landspít...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í háls- nef og eyrnalækningum - á Landspítala...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í kjarnanámi í skurðlækningum - á Landspítala...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í endurhæfingarlækningum - Landspítala og Rey...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í barnalækningum Landspítala og sjúkrahúsinu á...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í bráðalækningum - Sérnámsstöður lækna á Lands...
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í barna- og unglingageðlækningum á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérnámsstöður í bæklunarskurðlækningum - Sérnámsstöður lækna...
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Almenn störf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur á göngudeild bæklunarskurðlækninga
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingar á geðsviði
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Má bjóða þér smákökur? Alfreð notar vafrakökur til að greina umferð um vefinn og bæta upplifun þína. Sjá meira.