Fjölskyldusvið
Fjölskyldusvið
Fjölskyldusvið

Frístundaráðgjafi

Auglýst er eftir frístundaráðgjafa í starf með börnum og ungmennum sem þurfa stuðning í frítíma sínum. Frístundaráðgjafi starfar í Sólinni, en þar er rekið frístundastarf þar sem öll börn og ungmenni geta tekið þátt og notið sín á eigin forsendum og framlag hvers og eins er mikilvægt fyrir hópinn.


Viðkomandi vinnur í teymi ásamt öðru starfsfólki og tekur þátt í öllu frístundastarfi Sólarinnar. Starfsstöð frístundaráðgjafa er í Fellabæ en viðkomandi gæti þurft að fara á milli bæjarkjarna Múlaþings eftir þörfum.

Markmið starfsins er að bjóða upp á heildstæða og faglega þjónustu fyrir börn og ungmenni á aldrinum 6-18 ára, þar sem uppeldisgildi frístundastarfs er höfð að leiðarljósi. Í því felst að skapa umhverfi og aðstæður þar sem hægt er að þjálfa lykilfærni hjá börnum og ungmennum með áherslu á samskiptafærni, félagsfærni, virkni og þátttöku ásamt styrkingu sjálfsmyndar.

Um er að ræða 100% framtíðarstarf og er ráðið í starfið frá ágúst 2024. Næsti yfirmaður frístundaráðgjafa er forstöðuaðili frístundar hjá Múlaþingi.

Helstu verkefni og ábyrgð
 • Styðja við börn og ungmenni í athöfnum daglegs lífs eins og við á. 
 • Að virkja börn og ungmenni til þátttöku og framkvæmda í starfinu, einkum þau sem þurfa sérstaka hvatningu og stuðnings vegna fötlunar eða félagslegra aðstæðna.
 • þátttaka í stefnumörkun og gerð starfsáætlana fyrir frístundamiðstöðina og forvarnaráætlun í samráði við yfirmann. 
 • sér til þess að börnum og ungmennum líði vel og finni til öryggis í frístundamiðstöðinni. 
 • Leitast eftir að ná til þeirra barna og ungmenna sem ekki sinna heilbrigðum viðfangsefnum í frístundum sínum. 
 • Situr reglulega starfsmannafundi í frístundamiðstöðinni ásamt öðru starfsfólki.
 • Samskipti og samstarf við börn og ungmenni, foreldra og forsjáraðila, samstarfsfólk og aðra innan teymi barnsins.
 • Vinnur samkvæmt skipulagi og leiðbeiningum frá yfirmanni að faglegu starfi með börnum og ungmennum í frístundum þeirra. 
 • Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
 • Menntun sem nýtist í starfi. Háskólamenntun á sviði uppeldis-, tómstunda- og/eða félagsmálafræði eða sambærileg uppeldismenntun mikill kostur.
 • Reynsla af starfi með börnum og ungmennum er nauðsynleg og þekking á málaflokknum æskileg.
 • Góð íslenskukunnátta í máli og ritun.
 • Umsækjandi þarf að vera 20 ára gamall og hafa hreint sakavottorð skv. 10. gr. Æskulýðslaga (lög nr. 70/2007).
 • Snyrtimennska, góð samskiptahæfni og rík þjónustulund.
 • Heiðarleiki og stundvísi, auk umburðalyndi. 
 • Er góð fyrirmynd. 
 • Bílpróf
Auglýsing stofnuð10. júlí 2024
Umsóknarfrestur24. júlí 2024
Tungumálahæfni
ÍslenskaÍslenskaFramúrskarandi
Staðsetning
Fellaskóli
Starfstegund
Hæfni
PathCreated with Sketch.FrumkvæðiPathCreated with Sketch.HeiðarleikiPathCreated with Sketch.Mannleg samskiptiPathCreated with Sketch.MetnaðurPathCreated with Sketch.ReyklausPathCreated with Sketch.Sjálfstæð vinnubrögðPathCreated with Sketch.SkipulagPathCreated with Sketch.StundvísiPathCreated with Sketch.TeymisvinnaPathCreated with Sketch.TóbakslausPathCreated with Sketch.VeiplausPathCreated with Sketch.Þjónustulund
Hentugt fyrir
Starfsgreinar
Starfsmerkingar