Reykjanesbær
Reykjanesbær
Reykjanesbær er fjölskylduvænn bær sem þroskar og nærir hæfileika allra í gegnum öflugt skóla-, íþrótta-, og menningarstarf. Íbúar sinna fjölbreyttum störfum í vistvænu fjölmenningarsamfélagi sem einkennist af framsækni, eldmóði og virðingu. Reykjanesbær hefur að markmiði að hafa ávallt á að skipa hæfum og ánægðum starfsmönnum sem geta sýnt frumkvæði í störfum sínum og veitt bæjarbúum framúrskarandi þjónustu. Það er sameiginlegt verkefni starfsmanna og stjórnenda sveitarfélagsins að veita bæjarbúum sem allra besta þjónustu og sú samvinna byggir á gagnkvæmu trausti og virðingu fyrir ólíkum sjónarmiðum.
Reykjanesbær

Forstöðumaður umhverfismiðstöðvar

Reykjanesbær leitar að kraftmiklum, þjónustulundum og lausnamiðuðum einstaklingi í stöðu forstöðumanns Umhverfismiðstöðvar. Forstöðumaður hefur það hlutverk að sjá til þess að samgöngumannvirki í sem víðustum skilningi séu í þannig ásigkomulagi að ekki stafi hætta af fyrir íbúa sveitarfélagsins. Að tryggja að umhirða og ástand opinna svæða, leik- og grunnskólalóða sé í lagi og standist allar opinberar kröfur.

Forstöðumaður hefur í öndvegi þá skyldu að þjóna íbúum, upplýsa íbúa um þær skyldur sem á sveitafélaginu hvíla og hvar mörkin liggja og leiðbeina þar um.

Á umhverfismiðstöð starfa um 20 manns, næsti yfirmaður er deildarstjóri umhverfismála.

Gildi Reykjanesbæjar eru virðing, eldmóður og framsækni og mikilvægt er að viðkomandi endurspegli þau gildi í sínum störfum.

Helstu verkefni:

 • Yfirumsjón með viðhaldi gatna, stíga, gangstétta og annarra gatna innviða
 • Yfirumsjón með viðhaldi opinna útivistarsvæða, almenningsgarða og leiksvæða
 • Yfirumsjón vetrarþjónustu (hálkuvarna, snjó ruðnings o.fl.)
 • Samstarf við umhverfisstjóra um skógrækt, uppgræðslu, grasslátt, sáningu og önnur umhverfisverkefni.
 • Samstarf við skipulagsfulltrúa, verkefnastjóra skipulagsmála o.fl. um innleiðingu og útfærslu hraðatakmarkandi aðgerða og umferðaröryggismál.
 • Umsjón með stuðningi umhverfismiðstöðvar við aðrar stofnanir Reykjanesbæjar.
 • Viðhald á leik- og grunnskólalóðum að beiðni eignasviðs Reykjanesbæjar
 • Mannaforráð umhverfismiðstöðvar í umboði deildarstjóra umhverfismála.
 • Tekur þátt í stefnumótun sviðsins, annast gerð starfsáætlunar, fjárhagsáætlunar og ársskýrslu í samstarfi við deildarstjóra umhverfismála og sviðsstjóra
 • Fjárhagslega ábyrgð gangavart deildarstjóra umhverfismála. Annast áætlunargerð fyrir umhverfismiðstöð og fleiri gjaldalykla.
 • Samþykkir reikninga eftir ítarlega yfirferð og ber ábyrgð á uppgjöri gagnvart deildarstjóra.

Menntunar- og hæfniskröfur:

 • Tækni og/eða iðnmenntun er nýtist í starfi
 • Reynsla af verklegum framkvæmdum skilyrði
 • Hæfni í mannlegum samskiptum
 • Reynsla af verkstjórn og samningum við verktaka og þjónustuaðila æskileg
 • Krafa er gerð um hæfni og þekkingu á eftirliti og úttektum framkvæmda á götum, stígum, lögnum og opnum svæðum
 • Áhersla á virðingu, lipurð í þjónustu og lausnarmiðuð samskipti við viðskiptavini, íbúa, verktaka og samstarfsmenn
 • Góð almenn tölvukunnátta. Hæfni í Word og Excel æskileg
 • Skipulagsfærni, frumkvæði og sjálfstæði í vinnubrögðum
 • Góð íslenskukunnátta í töluðu og rituðu máli skilyrði
Auglýsing stofnuð12. september 2023
Umsóknarfrestur2. október 2023
Starfstegund
Staðsetning
Fitjabraut 1C, 260 Reykjanesbær
Hæfni
PathCreated with Sketch.FrumkvæðiPathCreated with Sketch.Innleiðing ferlaPathCreated with Sketch.Mannleg samskiptiPathCreated with Sketch.Microsoft ExcelPathCreated with Sketch.Microsoft WordPathCreated with Sketch.Opinber stjórnsýslaPathCreated with Sketch.Sjálfstæð vinnubrögðPathCreated with Sketch.SkipulagPathCreated with Sketch.StefnumótunPathCreated with Sketch.Þjónustulund
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Má bjóða þér smákökur? Alfreð notar vafrakökur til að greina umferð um vefinn og bæta upplifun þína. Sjá meira.