Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið
Umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytið

Forstjóri Umhverfis- og orkustofnunar

Embætti forstjóra Umhverfis- og orkustofnunar er laust til umsóknar. Leitað er eftir leiðtoga til að setja á fót nýja faglega sterka stofnun og eiga veigamikinn þátt í að Ísland nái settum markmiðum í þágu loftslagsmála og sjálfbærrar nýtingu auðlinda. Umhverfis- og orkustofnun fer með stjórnsýslu loftslags-, umhverfis- og orkumála og málefni auðlindanýtingar, auk þess sem Raforkueftirlitið mun starfa sem sjálfstæð eining undir stofnuninni.

Megintilgangur nýrrar Umhverfis- og orkustofnunar er að stuðla að því að markmið stjórnvalda um loftslagsmál gangi eftir. Einnig að tryggja orku til orkuskipta, orkuöryggi, jafnt aðgengi að orku á landsvísu sem og vinna að eflingu hringrásarhagkerfis ásamt því að tryggja sjálfbæra nýtingu og heilnæmt umhverfi. Markmið nýrrar Umhverfis- og orkustofnunar er auk þess að veita vandaða þjónustu með skilvirkum ferlum, skýrri upplýsingamiðlun og ráðgjöf.

Helstu verkefni og ábyrgð

Umhverfis- og orkustofnun er ný stofnun sem starfar undir yfirstjórn umhverfis-, orku- og loftslagsráðuneytisins samkvæmt lögum um Umhverfis- og orkustofnun sem samþykkt voru í júní sl. Ný stofnun mun taka til starfa 1. janúar 2025.

Umhverfis-, orku- og loftslagsráðherra skipar forstjóra Umhverfis- og orkustofnunar til fimm ára í senn. Forstjóri ber stjórnunarega og fjárhagslega ábyrgð á rekstri og faglegri starfsemi stofnunarinnar og ábyrgð gagnvart ráðherra í samræmi við lög og skipurit stofnunarinnar. Starfsstöð forstjóra verður á Akureyri en stofnunin verður með starfsstöðvar víða um land.

Gert er ráð fyrir að forstjóri vinni að mótun skipulags og innleiðingu nýs skipurits í sameinaðri stofnun Orkustofnunar og hluta Umhverfisstofnunar. Hlutverk forstjóra mun felast að miklu leyti í breytingastjórnun og sameiningarferli fyrstu árin sem og mótun helstu áherslna, verkefna og starfshátta stofnunarinnar.

Menntunar- og hæfniskröfur

Forstjóri nýrrar stofnunar þarf að búa yfir metnaði og framsýni til að leiða áfram nýja stofnun. Gerð er krafa um framhaldsmenntun á háskólastigi sem nýtist í starfi og þekkingu á málefnasviði stofnunarinnar. Áhersla er lögð á farsæla stjórnunarreynslu og færni í mannlegum samskiptum. Viðkomandi þarf að geta unnið vel undir álagi, vera agaður og skilvirkur í vinnubrögðum og búa yfir góðri hæfni til að tjá sig í ræðu og riti á bæði íslensku og ensku. Við mat á umsækjendum er miðað við kjörmynd stjórnenda út frá stjórnendastefnu ríkisins.

Auglýsing stofnuð6. júlí 2024
Umsóknarfrestur25. júlí 2024
Tungumálahæfni
ÍslenskaÍslenskaFramúrskarandi
EnskaEnskaFramúrskarandi
Starfstegund
Starfsgreinar
Starfsmerkingar