Landspítali
Landspítali
Landspítali

Aðstoðardeildarstjóri á göngudeild augnsjúkdóma

Laus til umsóknar staða aðstoðardeildarstjóra á göngudeild augnsjúkdóma á Eiríksgötu 5. Við leitum eftir metnaðarfullum hjúkrunarfræðingi með brennandi áhuga á þjónustu deildarinnar ásamt gæða- og umbótastarfi. Unnið er í dagvinnu og er starfið laust frá 1. september 2024 eða eftir samkomulagi.

Göngudeildin er miðstöð augnsjúkdóma í landinu og skiptist í göngudeild, dagdeild og skurðstofur.

Starfið er fjölbreytt og auk stjórnunar-, gæða- og umbótaverkefna felur það í sér móttöku sjúklinga, fræðslu, forskoðanir, undirbúning og aðstoð við augnaðgerðir. Á deildinni ríkir góður starfsandi og þverfaglegt samstarf.

Í boði er

  • Fjölbreytt, tæknilegt og líflegt starf
  • Einstaklingsmiðuð starfsþjálfun
  • Starfsþróun með skipulagðri fræðslu
  • Möguleiki á að styðja við frekari starfsþjálfun með námsheimsókn/stuðning við sérnám í augnhjúkrun erlendis
  • Sérhæft starfsumhverfi þar sem ríkir góður starfsandi og þverfaglegt samstarf
  • Dagvinna, 80-100% starfshlutfall

Vinnuvika starfsfólks í fullri dagvinnu er nú 36 stundir. Markmiðið er að stuðla að betri heilsu og öryggi starfsfólks og auka möguleika þess til að samþætta betur vinnu og einkalíf.

Helstu verkefni og ábyrgð
Vinnur í samráði við deildarstjóra að skipulagningu á starfsemi deildar
Ber ábyrgð á verkefnum sem deildarstjóri felur honum samkvæmt sérstakri verkefnalýsingu
Er leiðandi í klínísku starfi, öryggis- og gæðastarfi og öðru umbótastarfi sem stuðlar að bættri þjónustu og framþróun í þjónustu deildarinnar
Ber ábyrgð á starfsemi, mönnun og rekstri deildar í fjarveru og í samráði við deildarstjóra
Vinnur náið með deildarstjóra að mótun liðsheildar
Móttaka sjúklinga
Fræðsla, forskoðanir, sjónmælingar, sjónsviðsmælingar og augnbotnamyndatökur ásamt undirbúningi fyrir aðgerðir
Móttaka og aðstoð á skurðstofu fyrir aðgerðir og lyfjagjafir
Önnur tilfallandi verkefni
Menntunar- og hæfniskröfur
Íslenskt hjúkrunarleyfi
Framhalds- eða viðbótarmenntun æskileg
Starfsreynsla sem hjúkrunarfræðingur
Reynsla af skurðhjúkrun er kostur
Faglegur metnaður
Jákvætt viðmót og góðir samskiptahæfileikar
Sjálfstæði í vinnubrögðum
Stjórnunarþekking, reynsla og leiðtogahæfni
Íslenskukunnátta
Auglýsing stofnuð4. júlí 2024
Umsóknarfrestur18. júlí 2024
Staðsetning
Eiríksgata 5, 101 Reykjavík
Starfstegund
Starfsgreinar
Starfsmerkingar
Fleiri störf (34)
Landspítali
Klínískir lyfjafræðingar
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri barnadeildar og Rjóðurs á Barnaspítala Hringsins
Landspítali
Landspítali
Starf heilbrigðisritara á L3 Landakoti
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á hjarta-, lungna- og augnskurðdeild
Landspítali
Landspítali
Lífeindafræðingur á hjartarannsóknarstofu
Landspítali
Landspítali
Almennt starf í flutningaþjónustu
Landspítali
Landspítali
Sérhæfður starfsmaður á speglunardeild Landspítala við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunardeildarstjóri Brjóstamiðstöðvar (brjóstaskimunar og göngudeildar Brjóstamiðstöðvar )
Landspítali
Landspítali
Sérhæfður starfsmaður við sundlaug og í sjúkraþjálfun Grensási
Landspítali
Landspítali
Sjúkraþjálfari á Grensás
Landspítali
Landspítali
Læknisfræðilegur eðlisfræðingur á myndgreiningardeild
Landspítali
Landspítali
Geislafræðingur óskast á geislameðferðardeild
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir óskast til starfa innan öldrunarlækninga Landspítala
Landspítali
Landspítali
Almennur læknir óskast til starfa innan öldrunarlækninga Landspítala
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í barnalækningum með undirsérgrein í smitsjúkdómum barna
Landspítali
Landspítali
Sérfræðilæknir í barnalækningum - Barnaspítali Hringsins
Landspítali
Landspítali
Ráðgjafi/ stuðningsfulltrúi á meðferðareiningu geð- og fíknisjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Verkefnastjóri vaktakerfis og vinnustundar
Landspítali
Landspítali
Starf á skrifstofu hjarta- og lungnaskurðlækninga
Landspítali
Landspítali
Þroskaþjálfi á barna- og unglingageðdeild - BUGL
Landspítali
Landspítali
Sjúkraliði á barna- og unglingageðdeild
Landspítali
Landspítali
Ertu sérfræðingur í svæfingahjúkrun?
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - dagvinna á göngudeild húð- og kynsjúkdóma
Landspítali
Landspítali
Aðstoðardeildarstjóri hjúkrunar á endurhæfingardeild Grensás
Landspítali
Landspítali
Hjúkrunarfræðingur - Vöknun við Hringbraut
Landspítali
Landspítali
Umsókn um launaða starfsþjálfun sjúkraliðanema skv. námskrá haustönn 2024
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Umönnunarstörf á Landspítala
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Sjúkraliði með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Lyfjatæknir
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Læknir með lækningaleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ritara- og skrifstofustörf
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Ljósmóðir með starfsleyfi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarnemi
Landspítali
Landspítali
Viltu vera á skrá? Hjúkrunarfræðingur með starfsleyfi
Landspítali