Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Leikskólinn Hálsaskógur Hálsasel 27-29x , 109 Reykjavík


Erum við að leita að þér?


Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu í leikskólann Hálsaskóg sem er sex deilda leikskóli þar sem unnið er með umhverfismennt. Leikskólinn er Grænfánaleikskóli og leggjum við áherslu á útikennslu og að börnin fái tækifæri til að njóta og upplifa. Einnig erum við Heilsueflandi leikskóli og leggjum áherslu holla og góða næringu sem og almenna góða lýðheilsu. Við störfum eftir hugmyndafræði Mihaly Csikzentmihalyi um jákvæða sálfræði. Einnig erum við að innleiða Uppeldi til ábyrgðar. Leikskólinn er sífelldri þróun og mótun og óskum við eftir áhugasömum starfsmanni sem er tilbúinn að taka þátt í að þróa starfið með okkur og vera hluti af okkar faglega og skemmtilega samfélagi.

Starfið er laust nú þegar.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð:

Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.


Hæfniskröfur:
Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sérkennslu æskileg
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum 
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð 
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Góð íslenskukunnátta


Frekari upplýsingar um starfið:
Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.
Starfshlutfall
75%
Umsóknarfrestur
23.1.2019
Ráðningarform
Timabundin ráðning
Númer auglýsingar
6432
Nafn sviðs
Skóla- og frístundasvið


Nánari upplýsingar um starfið veitir 

Ásgerður Guðnadóttir í síma 411-3260 og tölvupósti asgerdur.gudnadottir@reykjavik.is
Hálsaskógur
Leikskólinn Hálsaskógur
Hálsaseli 27
109 Reykjavík

Umsóknarfrestur:

23.01.2019

Auglýsing stofnuð:

10.01.2019

Staðsetning:

Hálsasel 27-29x , 109 Reykjavík

Starfstegund:

Hlutastarf


Starfsgreinar
Kennsla og rannsóknir

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi