Leikskólasérkennari/þroskaþjálfi

Leikskólinn Ægisborg Ægisíða 104, 107 Reykjavík


Leikskólasérkennari, þroskaþjálfi eða starfsmaður með sambærilega menntun óskast til starfa við sérkennslu í leikskólanum Ægisborg í Vesturbæ Reykjavíkur.


Ægisborg er fjögurra deilda leikskóli þar sem lögð er áhersla á að skapa hlýlegt lærdómssamfélag barna og fullorðinna. Helstu áherslur starfsins hnitast í kringum leik, læsi, hreyfingu og lýðræði og eru kjörorð leikskólans virðing og gleði. Námskrá Ægisborgar og fjölmargar aðrar upplýsingar um leikskólann má finna á netinu: www.aegisborg.is.

Um er að ræða 75-100% starf sem er laust strax eða eftir samkomulagi.

Vakin er athygli á stefnu Reykjavíkurborgar um jafnan hlut kynja í störfum og að vinnustaðir endurspegli það margbreytilega samfélag sem borgin er.

Helstu verkefni og ábyrgð 

Að veita barni með sérþarfir leiðsögn og stuðning.
Að eiga samstarf við foreldra, fagaðila og aðra ráðgjafa.
Að vinna að gerð einstaklingsnámskrá og fylgja henni eftir.
Að sinna þeim verkefnum er varða sérkennslu, og öðrum störfum innan leikskólans, sem yfirmaður felur honum.

Hæfniskröfur 

Leikskólasérkennaramenntun, þroskaþjálfamenntun eða önnur sambærileg menntun sem nýtist í starfi
Reynsla af sérkennslu eða atferlisþjálfun æskileg
Lipurð og sveigjanleiki í samskiptum
Sjálfstæð og skipulögð vinnubrögð
Frumkvæði, áhugi og metnaður í starfi
Góð íslenskukunnátta

Frekari upplýsingar um starfið er að fá hjá Sigrúnu Birgisdóttur leikskólastjóra í síma 5514810.

Laun eru samkvæmt samningi Reykjavíkurborgar og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur:

17.05.2019

Auglýsing stofnuð:

06.05.2019

Staðsetning:

Ægisíða 104, 107 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Kennsla og rannsóknir Heilbrigðisþjónusta

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi