Deildarstjóri lyfjaþjónustu

Landspítali Áland 6, 108 Reykjavík


Deildarstjóri lyfjaþjónustu

Starf deildarstjóra lyfjaþjónustu á Landspítala er laust til umsóknar. Deildarstjóri lyfjaþjónustu er yfirmaður lyfjamála á Landspítala, stjórnar daglegum rekstri og er leiðandi í lyfjaþjónustu spítalans.

Við óskum eftir framsæknum einstaklingi með framúrskarandi samskipta- og leiðtogahæfileika í starf deildarstjóra.

Um nýtt starf er að ræða og mun viðkomandi hafa þríþætta ábyrgð sem stjórnandi, þ.e.a.s. faglega ábyrgð, starfsmannaábyrgð og fjárhagslega ábyrgð. Næsti yfirmaður er framkvæmdastjóri aðgerðasviðs og náið samstarf er við aðra stjórnendur spítalans.

Undir deildarstjóra lyfjaþjónustu heyra m.a. sjúkrahúsapótek og lyfjanefnd. Sjúkrahúsapótek sinnir lyfjaþjónustu við allar deildir spítalans og lyfjanefnd er ráðgefandi varðandi fagleg mál er varða öryggi sjúklinga, lyfjaþjónustu og innkaup lyfja.

Deildarstjóri lyfjaþjónustu mun einnig bera ábyrgð á stefnumótun lyfjaþjónustu til framtíðar og þróa lyfjaþjónustu í nýjum byggingum Landspítala.

Starfshlutfall er 100% og veitist starfið frá 1. maí 2019 eða eftir nánara samkomulagi. Ráðið er í starfið til 5 ára, sbr. 9. gr. laga nr. 40/2007 og stefnu Landspítala í ráðningum stjórnenda.

 
Helstu verkefni og ábyrgð:

 • Ber ábyrgð á lyfjaþjónustuferlum innan spítalans, s.s. birgðastýringu, pöntunum, móttöku, umsýslu og dreifingu lyfja innan Landspítala
 • Ber ábyrgð á að lyfjaþjónusta á Landspítala sé örugg og hagkvæm, byggð á bestu þekkingu og gildandi lögum
 • Samþættir starfsemi eininga sem heyra undir lyfjaþjónustuna
 • Mótar stefnu um lyfjaþjónustuna, staðsetningu verkefna (innan/utan apóteks) og hvernig starfsemin er mönnuð
 • Leiðir stefnumótunarvinnu um þróun lyfjaþjónustu á Landspítala, í samræmi við þarfir starfseminnar og bestu þekkingu erlendis frá
 • Vinnur að þróun upplýsingakerfa til að styðja við örugga og skilvirka lyfjaþjónustu
 • Vinnur að þróun lyfjaþjónustu í nýjum byggingum Landspítala
 • Þróar og birtir mælikvarða fyrir starfsemina
 • Þróar og innleiðir gæðakerfi fyrir lyfjaþjónustu á Landspítala
 • Ber þríþætta ábyrgð (faglega, fjárhagslega og starfsmannalega) á lyfjaþjónustu


Hæfnikröfur:

 • Háskólamenntun sem nýtist í starfi
 • Menntun í lyfjafræði æskileg og/ eða reynsla úr lyfjageiranum
 • Þekking og reynsla af lyfjageiranum og löggjöf varðandi lyfjamál á Íslandi
 • Sérfræðiþekking á birgðastýringu
 • Þekking og reynsla af ferlastýringu, stöðugum umbótum og breytingastjórnun
 • Þekking og reynsla af þróun upplýsingakerfa
 • Þekking á tæknilausnum í lyfjaþjónustu sem tryggja örugga þjónustu við sjúklinga
 • Reynsla af stjórnun og rekstri
 • Góð samskiptahæfni
 • Metnaður, frumkvæði og geta til að starfa sjálfstætt

Frekari upplýsingar um starfið:
Laun samkvæmt gildandi kjarasamningi sem fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélag hafa gert.
Tekið er mið af jafnréttisstefnu LSH við ráðningar á spítalanum.

Umsókn fylgi vottfestar upplýsingar um nám, fyrri störf, kennslu og vísindavinnu auk þess sem umsækjendur eru beðnir um að skila sem viðhengi 1-2 bls. kynningarbréfi með rökstuðningi fyrir hæfni og sýn á starfið.
Viðtöl verða höfð við umsækjendur og byggist ákvörðun um ráðningu í starfið á þeim ekki síður en innsendum gögnum. Öllum umsóknum verður svarað.

Landspítali er lifandi og fjölbreyttur vinnustaður þar sem um 6000 manns starfa í þverfaglegum teymum og samstarfi ólíkra fagstétta. Framtíðarsýn Landspítala er að vera háskólasjúkrahús í fremstu röð þar sem sjúklingurinn er ávallt í öndvegi. Lykiláherslur í stefnu spítalans eru öryggismenning, skilvirk og vönduð þjónusta, uppbygging mannauðs og stöðugar umbætur.

Starfshlutfall er 100%
Umsóknarfrestur er til og með 08.04.2019

Nánari upplýsingar veita:
Vigdís Hallgrímsdóttir - vigdisha@landspitali.is - 825 3502
Elfa Hrönn Guðmundsdóttir - elfahg@landspitali.is - 691 7823

Landspítali
Skrifstofa aðgerðasviðs
Fossvogi
108 Reykjavík

Umsóknarfrestur:

08.04.2019

Auglýsing stofnuð:

15.03.2019

Staðsetning:

Áland 6, 108 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Stjórnunarstörf Sérfræðistörf

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi