Bókarastarf á Fjármálasviði

Icepharma Lyngháls 13/Krókh, 110 Reykjavík


Viðkomandi þarf að geta hafið störf sem fyrst. Um er að ræða 100% starf.

Helstu verkefni og starfssvið:

 • Gerð innlendra og erlendra reikninga
 • Afstemmingar
 • Bókun innlendra og erlendra greiðslna
 • Bókun daglegra uppgjöra og vörukaupa
 • Innheimta erlendra krafna og samskipti við birgja
 • Þátttaka í teymis- og umbótavinnu

Hæfnikröfur:

 • Menntun og reynsla sem nýtist í starfi
 • Góð þekking á bókhaldi og Excel er skilyrði
 • Þekking á Axapta bókhaldskerfi og DK verslunarkerfi er kostur
 • Samviskusemi og nákvæmni
 • Gott vald á íslensku og ensku
 • Þjónustulund, fagmennska og frumkvæði
 • Jákvæðni og færni í mannlegum samskiptum

Nánari upplýsingar um starfið veitir Karl Þór Sigurðsson, fjármálastjóri Icepharma, karlsig@icepharma.is, 540-8006.

 

Icepharma er í fararbroddi á íslenskum heilbrigðis- og neytendamarkaði. Kjarninn í starfsemi okkar er að auka lífsgæði með öflugu framboði af heilsueflandi vörum. Hjá fyrirtækinu starfa yfir 100 manns við sölu og markaðssetningu, sérfræðiráðgjöf og þjónustu. Við leggjum áherslu á metnað, frumkvæði, gleði og svigrúm starfsfólks til að vaxa og þróast í starfi.

Sótt er um störfin á ráðningarvef Icepharma: www.icepharma.is / Um Icepharma / Atvinna

Umsóknarfrestur er til 19. mars 2019.

Karlar jafnt sem konur eru hvattir til að sækja um störf hjá Icepharma.

Farið verður með allar umsóknir sem trúnaðarmál og í samræmi við lög um meðferð persónuupplýsinga.

 

 

 

Umsóknarfrestur:

19.03.2019

Auglýsing stofnuð:

08.03.2019

Staðsetning:

Lyngháls 13/Krókh, 110 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Skrifstofustörf

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi