Verkefnisstjóri á Miðstöð framhaldsnáms Háskó

Háskóli Íslands Sæmundargata 2, 101 Reykjavík


Laust er til umsóknar fullt starf verkefnisstjóra hjá Miðstöð framhaldsnáms Háskóla Íslands.

Miðstöð framhaldsnáms hefur umsjón með og fylgir eftir settum viðmiðum og kröfum um gæði meistara- og doktorsnáms við Háskóla Íslands í þeim tilgangi að stuðla að kröftugu vísindastarfi sem stenst alþjóðlegan samanburð og samkeppni. Náið samstarf er við fræðasvið, deildir, gæðanefnd háskólaráðs, vísindanefnd háskólaráðs og sameiginlega stjórnsýslu.

Verkefnisstjóri vinnur að því að efla framhaldsnám við Háskóla Íslands, einkum doktorsnám og stuðla að jákvæðri upplifun nemenda og skilvirkni námsins. Hlutverk verkefnisstjóra er m.a. að halda utan um gögn og viðfangsefni er tengjast viðmiðum og kröfum um gæði framhaldsnáms og eftirlit með þeim, hvetja til námskeiða fyrir framhaldsnema og að veita nemendum, kennurum, deildum, fræðasviðum og yfirstjórn háskólans þjónustu og ráðgjöf. Eftir atvikum annast verkefnisstjóri einnig ýmis samskipti háskólans við innlenda og erlenda samstarfsaðila vegna framhaldsnáms, kennslu og rannsókna sem slíku samstarfi tengist. Um er að ræða fjölbreytt og spennandi starf.

 

Menntunar- og hæfniskröfur:

 ·         Doktorspróf

·         Þekking á uppbyggingu náms á meistara- og doktorsstigi við Háskóla Íslands eða sambærilega háskóla erlendis

·         Reynsla af alþjóðlegu samstarfi

·         Frumkvæði, skipulagshæfni og sjálfstæð vinnubrögð

·         Góð samstarfshæfni og lipurð í mannlegum samskiptum

·         Mjög góð íslensku- og enskukunnátta í ræðu og riti

 

Æskilegt er að umsækjandi geti hafið störf sem fyrst.

Laun eru samkvæmt kjarasamningi Félags háskólakennara og fjármálaráðherra.

 

Umsóknarfrestur er til 30. maí 2019.

Sótt er um starfið á vefsíðu Háskóla Íslands undir laus störf.

 

Eftirfarandi gögn skulu fylgja umsókn:

·         Ferilskrá

·         Bréf þar sem áhuga á starfinu er lýst og fjallað um hvað umsækjandi telur sig geta lagt af mörkum til þess.

 

Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin. Umsóknir geta gilt í sex mánuði frá lokum umsóknarfrests.

Nánari upplýsingar um starfið veitir Guðlaug Þóra Kristjánsdóttir skrifstofustjóri Miðstöðvar framhaldsnáms sími: 525-4090, netfang: gudlaugkr@hi.is

Við ráðningu í störf í Háskóla Íslands er tekið mið af jafnréttisáætlun skólans.

Vakin er athygli á málstefnu Háskóla Íslands.

 

Háskóli Íslands er stærsta kennslu-, rannsókna- og vísindastofnun Íslands. Háskólinn veitir nemendum víðtæka menntun á öllum helstu fræðasviðum og þjónar stofnunum, fyrirtækjum og stjórnvöldum í þágu almannaheilla. Háskóli Íslands býður fjölbreytt nám á öllum stigum og er eini háskóli landsins sem býður grunnnám og framhaldsnám á öllum helstu fræðasviðum.

Umsóknarfrestur:

31.05.2019

Auglýsing stofnuð:

30.04.2019

Staðsetning:

Sæmundargata 2, 101 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Stjórnunarstörf

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi