Leiðandi verkefnastjóri

Framkvæmdasýsla ríkisins Borgartún 7A, 105 Reykjavík


Vegna aukinna verkefna leitar Framkvæmdasýsla ríkisins að drífandi og framsýnum liðsmönnum til að taka þátt í verkefnastjórnun framkvæmda og taka þátt í framþróun verklags og aðferðafræði í verklegum framkvæmdum á vegum hins opinbera. Um er að ræða krefjandi og fjölbreytt störf með miklum þróunarmöguleikum. Um fullt starf er að ræða og er starfsstöðin í Reykjavík.

Upplýsingar um FSR:
Framkvæmdasýsla ríkisins (FSR) er leiðandi afl á sviði opinberra framkvæmda og húsnæðisöflunar. Markmið okkar er auka skilvirkni, hagkvæmni, gæði og samfélagslegan ávinning við framkvæmdir og húsnæðisöflun á vegum ríkisins. FSR er í fararbroddi við að innleiða vistvænar vinnuaðferðir og upplýsingalíkön mannvirkja (BIM) í byggingariðnaði á Íslandi. FSR vinnur samkvæmt vottuðu gæðastjórnunarkerfi ISO 9001 og er stöðugt unnið að því að auka gæði í starfsemi stofnunarinnar.

Meðal verkefna sem FSR vinnur að um þessar mundir eru undirbúningur uppbyggingar hjúkrunarheimila víða um land, Hús íslenskunnnar, ný skrifstofubygging Alþingis, gestastofur í þjóðgörðum, viðbygging við stjórnarráðshúsið, þróun stjórnarráðsreits og ofanflóðaverkefni víða um land, auk fjölbreyttra húsnæðisöflunarverkefna þar sem unnið er markvisst að innleiðingu nýjunga í skipulagi vinnuumhverfis.

Lögð er áhersla á að starfsfólk sýni frumkvæði, fagmennsku og þjónustulund, njóti sín í starfi og hafi möguleika á að auka þekkingu sína og reynslu með markvissum hætti.

Laun eru samkvæmt gildandi kjarasamningi fjármála- og efnahagsráðherra og viðkomandi stéttarfélags.

Umsóknir gilda í 6 mánuði frá því að umsóknarfrestur rennur út.

Helstu verkefni

 • Verkefnastjórnun stærri framkvæmda
 • Rekstur verk- og eftirlitssamninga
 • Gerð samninga og kostnaðaráætlana og eftirfylgni þeirra
 • Þátttaka í undirbúningi verkefna og rýni verkefna á hönnunar- og útboðsstigi
 • Ráðgjöf til ráðuneyta og stofnana um húsnæðismál og verklegar framkvæmdir
 • Þátttaka í umbótaverkefnum FSR er varða eflingu íslensks byggingamarkaðar

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í verk-, tækni- eða byggingafræði.
 • Meistarapróf er kostur
 • Umfangsmikil reynsla af verkefnastjórnun á sviði verklegra framkvæmda er nauðsynleg
 • Þekking á ÖHU-málum (öryggis-, heilbrigðis- og umhverfismálum) er nauðsynleg
 • Leiðtogahæfileikar, frumkvæði, sjálfstraust og öguð vinnubrögð
 • Jákvætt viðhorf og afburða hæfni í samskiptum og lausn ágreiningsmála
 • Reynsla af hönnun er kostur
 • Þekking á BIM og á hugmyndafræði vistvænnar hönnunar er kostur
 • Góð íslensku- og enskukunnátta og hæfni í tjáningu í ræðu og riti
 • Brennandi áhugi á eflingu íslensks byggingamarkaðar

Aðrar upplýsingar
Umsóknarfrestur er til og með 18. júní 2019. Umsókn óskast fyllt út á www.intellecta.is og henni þarf að fylgja starfsferilsskrá og kynningarbréf. Öllum umsóknum verður svarað að ráðningu lokinni.

Umsóknarfrestur:

18.06.2019

Auglýsing stofnuð:

04.06.2019

Staðsetning:

Borgartún 7A, 105 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Stjórnunarstörf Sérfræðistörf

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi