Hagfræðingur

BSRB Grettisgata 89, 105 Reykjavík


BSRB óskar eftir að ráða hagfræðing til starfa. Um er að ræða fjölbreytt og krefjandi starf sem reynir á frumkvæði og úthald í áhugaverðum verkefnum.

Hagfræðingur bandalagsins annast greiningar, safnar saman og tryggir gott aðgengi að upplýsingum um vinnumarkaðinn og byggir þannig undir ábyrga stefnumótun í ákvarðanatöku BSRB. Hagfræðingur heyrir undir framkvæmdastjóra BSRB en á skrifstofunni vinna 10 starfsmenn.

Starfssvið

 • Ábyrgð á rannsóknum og greiningum um vinnumarkaðinn
 • Samskipti við aðila vinnumarkaðarins í samráði við formann og framkvæmdastjóra
 • Kemur að gerð kjarasamninga aðildarfélaga og bandalagsins
 • Fræðsla, ráðgjöf og almenn upplýsingamiðlun um hagfræðileg efni
 • Situr í ýmsum nefndum og ráðum samkvæmt ákvörðun stjórnar BSRB

Menntunar- og hæfniskröfur

 • Háskólapróf í hagfræði
 • Marktæk reynsla af hagfræðistörfum
 • Þekking á eða reynsla af vinnumarkaðsmálum
 • Greiningarhæfni og gott vald á úrvinnslu og framsetningu upplýsinga
 • Hæfni til að tjá sig í ræðu og riti
 • Þekking á starfsemi félagasamtaka
 • Hæfileikar til að starfa í hópi
 • Frumkvæði og metnaður

Umsóknarfrestur er til og með 20. ágúst n.k.

Umsjón með starfinu hafa Auður Bjarnadóttir (audur.bjarnadottir@capacent.is) og Þóra Pétursdóttir (thora.petursdottir@capacent.is) hjá Capacent Ráðningum.


Umsækjendur eru vinsamlegast beðnir að sækja um starfið á heimasíðu Capacent Ráðninga, www.capacent.is. Umsóknum eiga að fylgja ítarlegar starfsferilskrár og kynningarbréf þar sem gerð er grein fyrir ástæðu umsóknar og rökstuðningi fyrir hæfni viðkomandi í starfið.

Umsóknarfrestur:

20.08.2019

Auglýsing stofnuð:

09.08.2019

Staðsetning:

Grettisgata 89, 105 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Sérfræðistörf

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi