Sérfræðingur í gagnasöfnun

Hagstofa Íslands Borgartún 21A, 105 Reykjavík


Hagstofa Íslands óskar eftir að ráða sérfræðing til starfa í gagnasöfnunardeild. Deildin hefur umsjón með gagnasöfnun og framkvæmir úrtaksrannsóknir á vegum Hagstofu Íslands.

Starfið felur í sér sérhæfð tæknileg verkefni við undirbúning, framkvæmd og frumúrvinnslu gagna vegna úrtaksrannsókna sem og innsöfnun gagna frá fyrirtækjum og stofnunum. Jafnframt kallar starfið á teymisvinnu við hönnun, innleiðingu og spurningalistagerð vegna nýrra gagnasafnana í samræmi við viðurkenndar aðferðir og verklagsreglur í hagskýrslugerð.

HÆFNISKRÖFUR

• Háskólapróf sem nýtist í starfi, framhaldsmenntun er kostur

• Reynsla af vinnu og forritun í gagnagrunnum (svo sem SQL) er nauðsynleg

• Góð þekking á tölfræðihugbúnaði (svo sem R, SPSS, STATA) er æskileg

• Reynsla af gagnasöfnun er kostur

• Góð ritfærni á íslensku og ensku

  • Góð samstarfs- og samskiptahæfni

• Frumkvæði, sjálfstæði og skipulögð vinnubrögð

Um er að ræða fullt starf og er æskilegt að viðkomandi geti hafið störf sem fyrst. Laun eru skv. kjarasamningi fjármálaráðuneytisins og hlutaðeigandi stéttarfélags.

Umsóknarfrestur er til og með 30. október 2017 og skulu umsóknir berast til: Starfsumsókn, Borgartúni 21a, 150 Reykjavík eða rafrænt á netfangið starfsumsokn@hagstofa.is. Öllum umsóknum verður svarað og umsækjendum tilkynnt um ráðstöfun starfsins þegar ákvörðun hefur verið tekin.

Nánari upplýsingar um starfið veita Helga Hauksdóttir og Stefán Logi Sigurþórsson í síma 5281000.

Hagstofa Íslands er miðstöð opinberrar hagskýrslugerðar á Íslandi. Hlutverk Hagstofunnar er að vinna hlutlægar hagskýrslur, hafa forystu um samhæfingu hagtalna, stunda rannsóknir og stuðla þannig að upplýstri umræðu og faglegum ákvörðunum. Nánari upplýsingar má finna á www.hagstofa.is

Umsóknarfrestur:

30.10.2017

Auglýsing stofnuð:

12.10.2017

Staðsetning:

Borgartún 21A, 105 Reykjavík

Starfstegund:

Fullt starf


Starfsgreinar
Upplýsingatækni Sérfræðistörf

Starfsmerkingar
Deila starfi Senda póst Messenger

Vertu í sambandi